Тя инвестицията може да е добра, ама за качеството на живот спрямо София е спорно. Всеки...