https://www.facebook.com/grigor.lilo...65745700208019
Доста дълго, но и толкова интересно, а според мен също добре обосновано мнение по темата.