IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg
Контролен панел | Съобщения | Потребители | Търси
 • If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Данъци и деклариране на ETF

Collapse
X
 • Филтър
 • Време
 • Покажи
Clear All
new posts

 • Първоначално изпратено от nradev Разгледай мнение

  Взимам си бележка.Няма данък на регулиран пазар в ЕС.Не се декларират сделките а какаво притежаваш към 31,12
  Как на практика се декларира притежание на ЕТФ-и, при положение, че не акции или дялове. Може би ги декларирате като дялове? А като държава се избира борсата на придобиване? Струва ми се, че дори няма опции, как да се декларират ЕТФ-и.

  Коментар


  • Първоначално изпратено от georgnank Разгледай мнение
   Къгату не се дължи данак не се пудава даначна деклерация. Пример - кугато държиш или си пордал на пичалбъ акомолирашт UCITS ETF, листнат на Xetra.
   Проблемът е, че ми се струва, че самото притежание на акции и дялове (въпреки, че са купени на регулиран пазар в ЕС и са необлагамеи) трябва да се декларира в Приложение №8, въпреки, че са необлагаеми,
   Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за:
   4. притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.

   Иначе излиза, че не трабва да се декларира притежание и на европейски акции, защото са необлагаеми?


   Коментар


   • Доколкото разбирам обстоятелствата, които трябва да се декларират са:

    1. Притежавани акции и дялове в чуждестранни предприятия към 31.12.
    2. Реализирана печалба от търговия с ценни книжа извън европейските борси.
    3. Получен дивидент от притежавани акции и дялове в чуждестранни предприятия.

    В моя случай, явно, задължение за попълване на ГДД (нямам нищо друго за деклариране) има само по точката за притежаване, защото ЕТФ-ът който притежавам е купен на европейска борса и е акумулиращ. Доколкото се ориентирам това също е въпрос на тълкувание, защото ЕТФ-те не са нито акции нито дялово участие в дружества. Последното разбрах от този статия: https://redtapepayments.blogspot.com/2020/03/etf.html
    Също разбрах, че ако от НАП тълкуват закона по друг начин могат да ме глобят с 500лв., защото не съм попълнил ГДД. Чудя се защо ще им е да се занимават да ме глобяват при положение, че не дължа никакви данъци?
    А тези от вас, които са решили да декларират ЕТФ-ите си, как практически го правите? Разбирам, че това става в приложение 8 - там няма опция за ЕТФ. Може би декларирате "дялове"? Като държава излиза, че се попълва борсата на която се търгува, а не произхода на активите?

    Коментар


    • В Балгарийа има вазможност за инвестиция много добра сигорна дохудна и патриютична. Стани орле и Апостолът стареишините и финасовите кунцолтанти ще ваздигнат бимбериците ти.

     Коментар


     • Първоначално изпратено от LaCosta Разгледай мнение
      В български форум когато някой попита нещо, винаги ще се намери поне едно лице, което да му се присмее без да сподели нищо от знанията си.
      Взимам си бележка.Няма данък на регулиран пазар в ЕС.Не се декларират сделките а какаво притежаваш към 31,12
      Last edited by nradev; 06.12.2021, 06:56.

      Коментар


      • Къгату не се дължи данак не се пудава даначна деклерация. Пример - кугато държиш или си пордал на пичалбъ акомолирашт UCITS ETF, листнат на Xetra.


       За справкъ - дукомент с исходиашт номер _№ 20-28-1/01.03.2021 г. в регистарат за пизмени запидвания към НАП
       http://nraapp03.nra.bg/cms5/


       За доходите от прехвърляне на права или имущество, в т.ч. и от продажба на финансови активи не е регламентирано към декларацията да се прилагат специални документи, доказващи реализирания доход. Информацията, необходима за формирането на облагаемия доход се декларира от физическото лице, придобило дохода в Таблица 2 от Приложение № 5 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

       На основание чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ лицата, които са получили само необлагаеми доходи, не са задължени да подават годишна данъчна декларация. Такава хипотеза би била налице в случай, че доходът от разпореждане с финансови активи са сделки по смисъла на § 1, т. 11 от ДР на закона. С новата разпоредбата на чл. 50а от закона, законодателят е предвидил възможност за деклариране на необлагаеми доходи като същите се попълват в приложение № 13 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.       От законът
       Допълнителни разпоредби
       § 1. По смисъла на този закон:

       11. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) "Разпореждане с финансови инструменти" за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 са сделките:

       а) (доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;

       б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

       в) (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип;

       г) (предишна б. "в" - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

       Веруиатну има задалжение за деклариране пред БНБ


       https://www.bnb.bg/Statistics/StRepo...sons/index.htm

       Надиавъм се афтора ниама да има прутиф да сложъ този линк
       https://redtapepayments.blogspot.com/2021/03/8.html


       ОБХВАТ: С форма СПБ-8 местните физически лица отчитат пред Българска народна банка (БНБ)
       вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица, ако е изпълнено поне едно от следните
       условия:

       общата сума на всички вземания по финансови кредити от чуждестранни лица и салда по сметки
       в чужбина и притежавани ценни книжа (които са придобити без посредничеството на местно
       лице - инвестиционен посредник и не са пряка инвестиция) е равна на или надвишава 50 000 лв.
       или тяхната равностойност в чуждестранна валута към края на отчетната година;

       общата сума на всички задължения по финансови кредити към чуждестранни лица е равна на или
       надвишава 50 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута към края на отчетната
       година.

       ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: Отчетният период е година. Отбелязва се съответната година, за която се
       подава отчета.

       СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Форма СПБ-8 се предоставя на БНБ в срок до 31 март на годината,
       следваща отчетната година.

       ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма СПБ-8 се подава по един от следните начини:

       по електронен път, чрез Портала на ИСИС, съгласно Указания за предоставяне на
       статистическа информация на БНБ по електронен път. Указанията, както и линк към Портала,
       са достъпни на интернет страницата на БНБ (www.bnb.bg) в раздел Статистика /Електронно
       подаване на отчетни форми;

       на хартиен носител на място в деловодството на БНБ или по пощата, на адрес София 1000, пл.
       „Княз Александър І” №1, за дирекция „Статистика”.
       Last edited by georgnank; 06.12.2021, 07:58.

       Коментар


       • В български форум когато някой попита нещо, винаги ще се намери поне едно лице, което да му се присмее без да сподели нищо от знанията си.

        Коментар


        • Нямате хабер да си попълните ГДД , а отде хабер да инвестирате?

         Коментар


         • Данъци

          Данъците, които трябва да плащаме, когато продадем нашите ETF-и, т.н. Капиталова Печалба (Capital Gain), са 0.00 лв.

          Точно така, не дължите данъци, ако продадете ЕТФ-ите си. Това е още един огромен плюс за нас европейците, които търгуваме UCITS фондове.

          За сравнение, за печалбата от продажба на американски акции, ние дължим 10% данък в България.

          Единственият данък от ETF-и, който може да ви изникне за плащане, е този от дивидентите, ако получавате такива. Затова аз препоръчвам да се инвестира в акумулиращи фондове. Но в повечето случаи, дивидента ви се изплаща след вече удържан данък.

          Това, което трябва да направим е просто да декларираме притежанието на съответните ЕТФ-и и дивидентите, които сме получили през съответната данъчна година в Приложение 8 на годишната данъчна декларация.

          По закон, в България дължим 5% данък дивидент. Но тъй като е приложим закона за двойното данъчно облагане (СИДДО), при повечето случаи, данък дивидент от 10% се удържа при първоизточника и самият дивидент идва при нас „след“ данък. Така че, дори няма да ви се наложи да заделяте и внасяте подобни такси, защото 10-те процента, които са удържани от вас покриват изцяло изискването за 5% по българския закон. Важно е да пазите statement-ите, където се вижда, че на вас ви е удържан този данък. Така ще може да ги прикачите към годишната си данъчна декларация.

          Съвета ми към вас е да не се задълбочавате много в темата за данъците, а да се концентрирате в това да избирате добри инвестиции.          https://angelovdimitar.com/%D0%BA%D0...5%D1%82%D1%84/
          ( ! ) Мнението ми води до фалит и финансови загуби

          Коментар


          • Дивиденти от ETF-и

           Някои ETF-и, също както при акциите, изплащат дивиденти на годишна база. Също, тези фондове имат и expense ratio (такса поддръжка) в размер на около 0.03%, отново на годишна база. Този процент може да се види при закупуването на инструмента или в сайтове като yahoo finance. Добре е да имате предвид, че ЕТФ-ите с по-голяма възвръщаемост (над 20%) обикновено имат и по-голямо expense ratio.

           От тези два параметъра (dividend yield и expense ratio) може да дойде и разликата във възвръщаемостта между 2 еднакви ETF-a, например копиращи някой индекс като S&P 500.

           Когато говорим за дивиденти от ETF-и, има 2 подхода, които фондовете могат да предприемат.

           Единият е да изплащат дивидентите, също както се изплащат при дивидентните акции, например на тримесечие. Тези ETF-и се наричат distributing и обикновено тази дума е включена в заглавието на дадения ЕТФ.

           Другият вариант е дивидентите да се акумулират, т.е. автоматично да се реинвестират. Тези борсово търгувани фондове наричаме accumulating.

           ( ! ) Мнението ми води до фалит и финансови загуби

           Коментар


           • Данъци и деклариране на ETF

            Здравейте,
            тази година си купих дялове от VWCE, който е акумулиращ UCITS ETF, листнат на Xetra.
            1. Трябва ли да се декларират въпросните дялове?
            2. Какви са дължимите данъци?
            3. Как се декларират на практика в ГДД?
            Според повечето мнения, които прочетох в интернет трябва да се декларират. Въпреки, че според тази статия на данъчни консултанти дяловете от фондове не подлежат на деклариране, а доходите се облагат като дивиденти : https://www.taxmonkey.bg/danak-divident-chujbina/
            Според този блог също ETF-ите не се декларират : https://redtapepayments.blogspot.com/2020/03/etf.html
            По втория въпрос според тази статия след продажба капиталовата печалба е 0%, а при акумулиращите ETF дивидентите са вече обложени с данък : : https://angelovdimitar.com/%d0%ba%d0...8A%D1%86%D0%B8

            Как се декларират в Приложение 8 на ГДД? Фигурират ли като отделен актив? Каква държава се посочва? На отделен ред ли се декларира всяка сделка?
           Working...
           X