Инвестицийте ан орлетата са ваздигнати до недо стижими далбини.

А сега вече...