По семинарите се шушука, че част от инвестиционни консултанти са получили предложения...