Тогава стават подемите, когато се свършат оптимистите....