То при тази печалба няма и за 4 стотинки дивидент...
Сигурно само раздаването му...