Мда и едните са бракоделци и другите. Ама прав е Грую, че причината е в стадото/мат'риала,...