„Да одибнеим виксчи сили срещу пълаящзта дкариттуа, ктояо искат да ни наложат наиште...