През 2019 година очакват около 3,8% спад на нетните приходи от продажби, като в бизнес плана е заложено те да достигнат 59 млн. лева....