То и в Монако може. Ама и на двете места квадратът тухла е към 20к евракиса. Тъй че там...