Лед, ако банката поиска допълнителен залог или самоучастие за 30%-те обезценка какво...