Да, затишието е уникално. Чак си помислих за момент, че има нова тема. Като си спомня...