Ако е по-ниско качество продукта, може да има и друг пазар...ако Лева го не отсее, нека свирне и на другите по редичката ...