Имам акции тук и мисля, че дължат някакво обяснение на акционерите относно бъдещите взаимоотношение с футболният клуб.