Мен пък ми е приятно да чета хора като Oberst.. Интелигентни, грамотни, с ясна, логична...