Журналистът Руслан Трад е на друго мнение
Цитат :
,,Притеснителна е тази информация,...