ХАХАХА
Яко измама - подвеждаща информация.
Системата не е 5kW.
Максималната мощност на инвертора е 5 kW, но на панелите, които...