Английският в тези съобщения е на ниво ученик, 10 клас, езиковата гимназия на Горна...