Премиера сам се застреля в крака.
После се опитат да замажат с "Търсен конфликт е наличието на запис от срещата с превозвачите".