Една птичка пролет не прави!
нещо отчетите много слаби......