Парите от продажбата на права кога се очакват по сметките?