Това практика за цялата фирма ли беше да излизате по 10 дена отпуск? Ако е така и са те...