Не си прав. В проспекта си пише много ясно, че ще разпределят минимум 60% от печалбата на дъщерните като дивидент към холдинга....