Вход

Потребителско име:

 Запомни ме на това устройство
Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Относно данъчно облагане при търговия с акции през Interactive Brokers

Collapse
X
 • Филтър
 • Време
 • Покажи
Clear All
new posts

 • В ЗДДФЛ вече не искат "удостоверения за размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издадени от компетентните власти на другата държава". Вместо това искат "доказателства" (имаше скандал по темата - било обидно да се ползва тази дума, защото третирала данъкоплатците като виновни до доказване на противното престъпници):

  Задължение за подаване на годишна данъчна декларация


  Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за:

  (...)

  (4) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Към годишната данъчна декларация по ал. 1 се прилагат служебните бележки по чл. 45.

  (5) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Местните физически лица прилагат към годишната данъчна декларация по ал. 1 доказателства за размера на внесените в чужбина данъци и задължителни осигурителни вноски.

  (6) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За доходи от източник в чужбина, при облагането на които съгласно действаща данъчна спогодба се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане "освобождаване с прогресия", местните физически лица могат да не представят доказателства за размера на внесения данък по ал. 5.

  (...)
  Не е ясно какви са тези "доказателства".

  Ако данъкоплатецът издири отчетите на компаниите, които са изплатили дивиденти и сметне разликата между размерът на дивидентите в отчета ("брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент" по смисъла на закона) и действително получените по сметката дивиденти (видима в отчета, предоставен от инвестиционния посредник) и впише тези изчисления в "протокол за установяване на удържаните дивиденти" (и го прикрепи към данъчната декларация като "доказателство" заедно с отчета на инвестиционния посредник и снимка от страницата на отчета, където пише колко е "брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент"), това дали ще се признае от НАП като "доказателства" по смисъла на закона?

  Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) С окончателен данък се облагат облагаемите доходи от:

  1. дивиденти в полза на едноличен търговец;

  2. дивиденти и ликвидационни дялове в полза на:

  а) местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;

  б) местно физическо лице от източник в чужбина.

  (2) Окончателният данък за доходите от дивиденти се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент.
  Предполагам, че идеята на промяната в закона (вече да не изискват "удостоверения", а "доказателства") цели да улесни декларирането на дивидентите и прилагането на законите за избягване на двойното данъчно облагане, обаче дали от НАП са съгласни на данъкоплатците да им е лесно...

  Защото в общия случай няма механизъм, по който да бъдат получени "удостоверения" (няма практика такива да се издават).

  В повечето случаи се ползва "обикновен данъчен кредит" за дивидентите, а "освобождаване с прогресия" (за дивиденти) е валидно само за три държави (Индонезия, Швейцария и Япония). Така че за американски акции или акции от държави в ЕС - изключението не важи.  Старата версия на закона (с "удостоверенията") може да видите тук: https://web.archive.org/web/20170430...doc/2135538631

  Текущата версия на закона: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135538631

  Замяната на "удостоверенията" с "доказателства" е стъпка в правилната посока, но можеше да го направят и по-добре - например да напишат в закона, че ако данъкоплатецът получава дивиденти чрез инвестиционен посредник и акциите се търгуват на регулиран пазар данък върху дивидента не се дължи и не се декларира (или се декларира действително получената сума и се плаща данък дивидент не върху "брутната сума", а върху действително получената сума по сметката при инвестиционния посредник).

  Така или иначе дължимите данъци върху дивидентите са сравнително малка сума (особено в условията на набалончен пазар на акциите - дивидентът спрямо цената на акциите е нищожен, а 5% от него е още по-малка сума), много по-евтино е просто да се плати 5% върху действително получения дивидент, отколкото данъкоплатците да се занимават с бумащина.

  Добре е режимът "5% върху действително получения дивидент" да е опционален - който има повечко дивиденти (струва си да плати 100-200 лева на счетоводител да се занимава с бумащината) да може да избере варианта да не плаща данък дивидент (като представи съответните "доказателства", че е удържан дивидент повече от 5% и данък дивидент не се дължи съгласно СИИДО).

  Разбира се, най-простото решение е просто да се премахне 5-та и 6-та алинея (да се премахне нуждата от представяне на докзателства и НАП да си ги търси при проверка), обаче това значи инвестирането в акции да се направи прекалено лесно, а законодателите побесняват ако на обикновните данъкоплатци им е лесно, на тях им доставя удоволствие да пишат законодателен спам, с който да се гаврят с хората... Като истински членове на ОЧЗ.
  Last edited by vstoykov; 07.04.2018, 17:31.
  Два прости метода за легално намаляване на данъците

  Коментар


  • Баси, той член 152 имал и алинея 3, дето се обяснява кво е пазарен оператор.

   (3) Пазарният оператор е акционерно дружество със седалище и адрес на управление на територията на Република България, което организира дейността и операциите на регулиран пазар. Пазарният оператор може да е самият регулиран пазар.

   Тъпа работа.

   Ми да бяха написали чл. 152, ал. 1 и 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти идиотите

   Вземам си думите назад. Дължи се данък.

   Тук вече идва въпросът, ако NYSE регне един клон в БГ кво става?

   Коментар


   • Първоначално изпратено от needtoknowmore Разгледай мнение

    Спадат ли ЕТФ-те в тази графа също?
    За мен да. Поне беше така миналата година. Ето статия по темата https://www.google.bg/amp/s/m.capita...viia_pazar/amp

    Видях това, което Наивник е постанал, но не намерих как е била съответната точка преди тази редакция. Съгласен съм, че щеше да се чуе, ако са направили необлагаема и печалбата при търгуване на не ЕС борси.

    Коментар


    • Първоначално изпратено от жижо Разгледай мнение
     Това, което тълкувам аз е, че щом е на регулиран пазар е необлагаемо - независимо къде.
     И аз така. Дано съм прав! Старата редакция трябва да се види.

     Ама щом до сега не се е чуло, може и да греша. Не че ми е за първи път да откривам нещо ново в законите, но е доста добро да е вярно

     Коментар


     • Това, което тълкувам аз е, че щом е на регулиран пазар е необлагаемо - независимо къде.

      Коментар


      • Първоначално изпратено от needtoknowmore Разгледай мнение

       Щатските отговарят ли на тази директива?
       Аз говоря за ал.1. Ал2 е допълнение.

       Това важи от февруари. Не знам, да се изкажат разбиращите. Каква беше редакцията до сега?

       Коментар


       • Първоначално изпратено от Наивник Разгледай мнение
        Пичове, аз ли лошо чета или вече и щатските акции са освободени?

        (2) Регулиран пазар е и всяка многостранна система, която е лицензирана и функционира в съответствие с изискванията на Директива 2014/65/ЕС.

        Щатските отговарят ли на тази директива?
        Мнението не е препоръка за ПП на ЦК!

        Коментар


        • Пичове, аз ли лошо чета или вече и щатските акции са освободени?

         Чл. 13. (1) Не са облагаеми:
         1. доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
         а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
         б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;
         2. доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:
         а) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;
         б) произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;
         в) акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;
         г) движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;
         3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби;


         11. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) "Разпореждане с финансови инструменти" за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 са сделките:
         а) (доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;

         Чл. 152. (1) Регулиран пазар е многостранна система, организирана и/или управлявана от пазарен оператор, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти на множество трети страни чрез системата и в съответствие с нейните недискреционни правила по начин, резултатът от който е сключването на договор във връзка с финансовите инструменти, допуснати до търговия съгласно нейните правила и/или системи, лицензирана и функционираща редовно в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му.
         (2) Регулиран пазар е и всяка многостранна система, която е лицензирана и функционира в съответствие с изискванията на Директива 2014/65/ЕС.         Коментар


         • Първоначално изпратено от ceneto Разгледай мнение

          имам в предвид,че просто отбелязваш какви дивиденти си получил и колко данък си платил(са ти взели при източника), без да дължиш нищо -тоест въпреки че не дължиш данък трябва да ги впишеш, тука има един колега императора той има друга теория по-въпроса
          Дивидента от всяка компания/ETF ли трябва да изброя или общия получен брутен/нетен дивидент трябва да напиша в ГДД?
          Мнението не е препоръка за ПП на ЦК!

          Коментар


          • Първоначално изпратено от конфуций Разгледай мнение

           Не е важно дали компанията е европейска, а да се търгува ЕС борса. Може да търгуваш и американски компании във Франкфурт. Тогава не дължиш данъци върху капиталовата печалба.
           Спадат ли ЕТФ-те в тази графа също?
           Мнението не е препоръка за ПП на ЦК!

           Коментар


           • Първоначално изпратено от needtoknowmore Разгледай мнение

            Какво означава информативно деклариране?
            А капиталовата печалба на ЕС компании облага ли се с данъци?
            имам в предвид,че просто отбелязваш какви дивиденти си получил и колко данък си платил(са ти взели при източника), без да дължиш нищо -тоест въпреки че не дължиш данък трябва да ги впишеш, тука има един колега императора той има друга теория по-въпроса
            “The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.”

            Коментар


            • Първоначално изпратено от needtoknowmore Разгледай мнение

             Какво означава информативно деклариране?
             А капиталовата печалба на ЕС компании облага ли се с данъци?
             Не е важно дали компанията е европейска, а да се търгува ЕС борса. Може да търгуваш и американски компании във Франкфурт. Тогава не дължиш данъци върху капиталовата печалба.

             Коментар


             • Първоначално изпратено от ceneto Разгледай мнение
              да дивидентите се декларират информативно, при тях обикновено е по-висок данъка(от5%), който си платил и съответно не дължиш нищо

              разликата има как да си върнеш има фирми, които се заниммават с това, може и сам да успееш но зависи и какъв посредник ползваш
              за ЕС беше коментирано, че има вариант да те облагат с по-ниска ставка за данък дивидент, но незнам как се информира компаният или клиринговата къща
              Какво означава информативно деклариране?
              А капиталовата печалба на ЕС компании облага ли се с данъци?
              Мнението не е препоръка за ПП на ЦК!

              Коментар


              • да дивидентите се декларират информативно, при тях обикновено е по-висок данъка(от5%), който си платил и съответно не дължиш нищо

               разликата има как да си върнеш има фирми, които се заниммават с това, може и сам да успееш но зависи и какъв посредник ползваш
               за ЕС беше коментирано, че има вариант да те облагат с по-ниска ставка за данък дивидент, но незнам как се информира компаният или клиринговата къща
               “The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.”

               Коментар


               • Първоначално изпратено от Intern-trader Разгледай мнение
                Затова може би европейските борси са по-добри заради това, че не са облагаеми, но що се отнася до американските акции, ликвидността е доста по-слаба (научих го тук от форума, но се убедих и от личен опит).
                Само капиталовата печалба ли е освободена от данъци в ЕС? Дивидента, пак ли ще трябва се подава както каза колегата приложение 8?
                Също така, има ли начин да се приспадне разликата в данъците - ние сме с 10% корп и 5% дивидент, диференциацията, ако е в наша полза, то има ли как си върна разликата?
                Мнението не е препоръка за ПП на ЦК!

                Коментар

                Working...
                X