Вход

Потребителско име:

 Запомни ме на това устройство
Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Зенит Агрохолдинг АД-София

Collapse
X
 • Филтър
 • Време
 • Покажи
Clear All
new posts

 • Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София
  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета14:36

  СЪОБЩЕНИЕ
  ЗА СКЛЮЧЕН ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ

  На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, Съветът на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, с ЕИК 121779787 обявява, че на 06.10.2017 г., дружеството е сключило облигационен заем при следните условия:

  Емитент: „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД
  ISIN код: BG2100018170
  Вид на облигациите: обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми
  Размер на облигационния заем: 10 000 000 /десет милиона/ евро
  Брой на облигациите: 10 000 (десет хиляди)
  Номинална стойност на една облигация: 1 000 /хиляда/ евро
  Емисионна стойност на една облигация: 1 000 /хиляда/ евро
  Срок (матуритет) на облигационния заем: 8 /осем/ години (96 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията) с три години гратисен период
  Дата, от която тече срока до падежа: 06.10.2017 г.
  Лихва: 6.00 % (шест процента) на годишна база;
  Период на лихвено плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно
  Погашение на главницата: на десет равни вноски по 1 000 000 /един милион/ евро
  Дати на падежите на:
  ь главнични плащания: 06.04.2021 г.; 06.10.2021 г.; 06.04.2022 г., 06.10.2022 г.; 06.04.2023 г.; 06.10.2023 г.; 06.04.2024 г.; 06.10.2024 г.; 06.04.2025 г.; 06.10.2025 г.
  ь лихвени плащания: 06.04.2018 г.; 06.10.2018 г.; 06.04.2019 г.; 06.10.2019 г.; 06.04.2020 г.; 06.10.2020 г.; 06.04.2021 г.; 06.10.2021 г.; 06.04.2022 г., 06.10.2022 г.; 06.04.2023 г.; 06.10.2023 г.; 06.04.2024 г.; 06.10.2024 г.; 06.04.2025 г.; 06.10.2025 г.

  В случай, че датата на плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден.

  Банка, обслужваща плащанията по облигационния заем: издадените облигации са безналични и съгласно изискванията на чл.127, ал.1 и ал.2, чл. 136, ал.5 от Закона за Публичното Предлагане на Ценни Книжа, във връзка с чл.2, ал.1 от Наредба №8 от 12.11.2003 г. за Централния Депозитар, плащанията по облигационния заем ще се обслужват от „Централен депозитар“ АД, съгласно сключен договор между емитента и „Централен депозитар“ АД. За да получат плащанията по емисията облигации – главница и лихви, облигационерите трябва да имат сключен договор с банка или инвестиционен посредник, членове на „Централен Депозитар“ АД, които да преведат сумите по главницата и лихвите по облигациите по посочени от облигационерите банкови сметки.

  На основание чл. 206, ал. 6 и 7 от Търговския закон, Съветът на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД свиква първо Общо събрание на облигационерите от описаната по-горе емисия облигации на 02.11.2017 г. от 10:00 ч. в седалището на дружеството на адрес гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 73, при следния дневен ред:

  1. Избор на Довереник на облигационерите. Проект за решение: ОС на облигационерите потвърждава избора на довереник на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.
  2. Разни.

  Поканват се всички облигационери, притежатели на облигации на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, да присъстват на общото събрание лично или чрез упълномощени техни представители. Регистрацията на облигационерите или техните представители ще започне от 9:30 ч. на 02.11.2017 г. на мястото на провеждане на събранието. Облигационерите – юридически лица се представляват от законните си представители или чрез надлежно упълномощени от тях лица. Всички облигационери са длъжни да представят документ за самоличност, изрично писмено пълномощно, при упълномощаване, както и удостоверение от търговския регистър за актуално състояние на облигационерите – юридически лица. При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон общото събрание на облигационерите ще се проведе на 20.11.2017 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, изисквания и процедура по регистрация.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Инта,сега трябва да си отговоря на три въпроса....
  Как ще се възползва дружеството от тези 10 млн.Евро? Ако възползването е успешно,дали ще има гъдели за всички акционери?Всъщност, има ли вече известно количество и дребни акционери,които знаят че притежават акции от дружеството,щото ми се струва,че има и такива ,дето не знаят.?!?Може би,ако дребните останат незначителен брой,гъдели ще има за всички?!?
  Другият въпрос е,каква част от тези близо 20 млн. лв. ще бъдат инвестирани на БФБ,и не по-малко важно - в кои дружества?
  Въпросите май станаха повечи от три...
  Тъй като не се сещам друго,започвам да хвърлям боб....

  Коментар


  • [QUOTE=inta53;n3239964]


   Наздраве КОЛЕГА !
   Нещата в този "клан" от Директори в ЗЛ. лев х-г остават все така по комунистически скрити1
   за нотбрани хора , хора с привилегии, хора облагодетелстващи се зад кулисите на пазара "ПУБЛИЧЕН"
   при всички правила на родната ни борса!
   Зенит обявява, че си продава дела в ЗЛ. лев и хоп за минута си изкупуват пакета -"пазарно" !!!
   Ако си бил в кенефа през това време, ако не си видял превода си още по сметката; -
   Ами да си си внесъл предната седмица, -абе какво да ти кажа ,- все пазарни механизми !
   Достатъчно съм писал по другата им тема за "прозрачните и пазарни" сделки на това СДРУЖЕНИЕ !
   Но тук ще се заформя нещо с набиране на капитал - облигации,- СХЕМА !
   Този пост го вдигам по специано за DEX,- като вероятен отговор на скорошно негово питане !
   Last edited by inta53; 29.09.2017, 20:18.

   Коментар


   • Първоначално изпратено от inta53 Разгледай мнение
    retro_69
    Member Днес, 18:35
    У В Е Д О М Л Е Н И Е


    от „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД,
    ЕИК 121779787

    Относно: Взето решение за издаване на емисия облигации


    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    Уведомяваме Ви, че на свое заседание на 28.09.2017 г. Съветът на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД взе решение за издаване на обезпечена облигационна емисия със следните параметри:
    - главница в размер на 10 000 000 /десет милиона/ евро;
    - срок – 8 години (96 месеца);
    - лихва – 6,00 %;
    - периодичност на лихвено плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно;
    - амортизация на главницата – през първите 3 /три/ години не се извършват погашения по главницата. От четвъртата до осмата година се извършват погашения на главницата на 10 равни вноски по 1 000 000 /един милион/ евро, дължими на датата на всяко 6-месечно лихвено плащане;
    - цел на облигационния заем – Придобиване на миноритарни и мажоритарни дялове от публични и непублични компании в България и чужбина, лихвоносни дългови ценни книжа, дялове в колективни инвестиционни схеми, покупка на вземания, управление и развитие на направените инвестиции, с цел повишаване на тяхната стойност. С оглед редуциране на риска, при инвестиране на набраните средства ще се цели формиране на диверсифициран инвестиционен портфейл.

    http://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=121779787

    Ето още един потенциален инвеститор на БФБ....


    retro_69 - Излагаш се !

    Това нещо тук си има тема!
    Също така трябва да сме последователни, за да не упущим на къде ще возят СД-ито набрания евентуален матриал! Аз вече съм забил един репер, ако го невидите значи и работа тука нямате! Ако пък друг забележите - те тук му е мястото да го изплющите!
    Айде сполай ВИ мастори !
    Ааааа,веднага си вземам бележка и за следващия път непременно първо тук,пък после по белия свят...

    Коментар


    • retro_69
     Member Днес, 18:35
     У В Е Д О М Л Е Н И Е


     от „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД,
     ЕИК 121779787

     Относно: Взето решение за издаване на емисия облигации


     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

     Уведомяваме Ви, че на свое заседание на 28.09.2017 г. Съветът на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД взе решение за издаване на обезпечена облигационна емисия със следните параметри:
     - главница в размер на 10 000 000 /десет милиона/ евро;
     - срок – 8 години (96 месеца);
     - лихва – 6,00 %;
     - периодичност на лихвено плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно;
     - амортизация на главницата – през първите 3 /три/ години не се извършват погашения по главницата. От четвъртата до осмата година се извършват погашения на главницата на 10 равни вноски по 1 000 000 /един милион/ евро, дължими на датата на всяко 6-месечно лихвено плащане;
     - цел на облигационния заем – Придобиване на миноритарни и мажоритарни дялове от публични и непублични компании в България и чужбина, лихвоносни дългови ценни книжа, дялове в колективни инвестиционни схеми, покупка на вземания, управление и развитие на направените инвестиции, с цел повишаване на тяхната стойност. С оглед редуциране на риска, при инвестиране на набраните средства ще се цели формиране на диверсифициран инвестиционен портфейл.

     http://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=121779787

     Ето още един потенциален инвеститор на БФБ....


     retro_69 - Излагаш се !

     Това нещо тук си има тема!
     Също така трябва да сме последователни, за да не упущим на къде ще возят СД-ито набрания евентуален матриал! Аз вече съм забил един репер, ако го невидите значи и работа тука нямате! Ако пък друг забележите - те тук му е мястото да го изплющите!
     Айде сполай ВИ мастори !

     Коментар


     • Първоначално изпратено от retro_69 Разгледай мнение

      Все си мисля че 500% за две години и половина не е чак толкова лош профит....Единственият недостатък може би е количеството акции,ама,колкото-толкова...По-важното е човек да умее да се възползва от всяка отворила се възможност....И ти го направи...Ха наздраве!

      Наздраве КОЛЕГА !
      Нещата в този "клан" от Директори в ЗЛ. лев х-г остават все така по комунистически скрити1
      за нотбрани хора , хора с привилегии, хора облагодетелстващи се зад кулисите на пазара "ПУБЛИЧЕН"
      при всички правила на родната ни борса!
      Зенит обявява, че си продава дела в ЗЛ. лев и хоп за минута си изкупуват пакета -"пазарно" !!!
      Ако си бил в кенефа през това време, ако не си видял превода си още по сметката; -
      Ами да си си внесъл предната седмица, -абе какво да ти кажа ,- все пазарни механизми !
      Достатъчно съм писал по другата им тема за "прозрачните и пазарни" сделки на това СДРУЖЕНИЕ !
      Но тук ще се заформя нещо с набиране на капитал - облигации,- СХЕМА !
      Новите назначени директори пък са от котилото на Синергона-2007г., че и едната си идва и с .....
      Ще следва продължение!

      Коментар


      • Първоначално изпратено от inta53 Разгледай мнение


       Казавш да не жаля за продадените, щото и директорИто комай са продалЕ !!!

       "С настоящето и в законоустановеният срок Ви уведомяваме, че на 15.09.2017г. в деловодството на Дружеството са постъпили следните уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г, а именно:

       1. Уведомление от Светослав Тодоров Батуров, Изпълнителен директор на “Зенит Агрохолдинг” АД, че на 15.09.2017г. този акционер е продал всичики притежавани от него 20 075 броя акции от капитала на Дружеството, при единична цена от 5.22 лв.
       2. Уведомление от Владимир Иванов Москов, член на СД на дружеството, че на 15.09.2017г. този акционер е продал всичики притежавани от него 20 075 броя акции от капитала на “Зенит Агрохолдинг” АД, при единична цена от 5.22 лв."
       Все си мисля че 500% за две години и половина не е чак толкова лош профит....Единственият недостатък може би е количеството акции,ама,колкото-толкова...По-важното е човек да умее да се възползва от всяка отворила се възможност....И ти го направи...Ха наздраве!

       Коментар


       • Първоначално изпратено от retro_69 Разгледай мнение

        Инта,та то само ти си го следиш това дружество ...Е,и аз му хвърлям по някой поглед с известна болка в сърцето....

        Казавш да не жаля за продадените, щото и директорИто комай са продалЕ !!!

        "С настоящето и в законоустановеният срок Ви уведомяваме, че на 15.09.2017г. в деловодството на Дружеството са постъпили следните уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г, а именно:

        1. Уведомление от Светослав Тодоров Батуров, Изпълнителен директор на “Зенит Агрохолдинг” АД, че на 15.09.2017г. този акционер е продал всичики притежавани от него 20 075 броя акции от капитала на Дружеството, при единична цена от 5.22 лв.
        2. Уведомление от Владимир Иванов Москов, член на СД на дружеството, че на 15.09.2017г. този акционер е продал всичики притежавани от него 20 075 броя акции от капитала на “Зенит Агрохолдинг” АД, при единична цена от 5.22 лв."

        Коментар


        • Първоначално изпратено от inta53 Разгледай мнение
         След като, - За три дни минаха 91 346бр/ак. от 248 364 общо , никой ли от тук списващите не може да обясни
         завидният ръст, както в цена така и в ликвиден интерес?
         13:51:28 5.220 2 246 0.00%
         13:50:24 5.220 5 904 0.00%
         13:50:24 5.220 6 096 0.00%
         13:49:06 5.220 3 904 0.00%
         13:49:06 5.220 8 096 0.00%
         13:47:48 5.220 96 0.00%
         13:47:48 5.220 11 904 0.00%
         13:45:56 5.220 11 904 +0.02%
         13:45:56 5.219 96 -0.02%
         Инта,та то само ти си го следиш това дружество ...Е,и аз му хвърлям по някой поглед с известна болка в сърцето....

         Коментар


         • След като, - За три дни минаха 91 346бр/ак. от 248 364 общо , никой ли от тук списващите не може да обясни
          завидният ръст, както в цена така и в ликвиден интерес?

          13:51:28 5.220 2 246 0.00%
          13:50:24 5.220 5 904 0.00%
          13:50:24 5.220 6 096 0.00%
          13:49:06 5.220 3 904 0.00%
          13:49:06 5.220 8 096 0.00%
          13:47:48 5.220 96 0.00%
          13:47:48 5.220 11 904 0.00%
          13:45:56 5.220 11 904 +0.02%
          13:45:56 5.219 96 -0.02%

          Коментар


          • Е днес ми купиха тук 5,17 - и всички си траете и не казвате какво може да предстои ?
           Нямам си никаква идея !

           Коментар


           • Отворих темата и се раздвижи търговията !
            Да попитам все пак; тези ръстове от по 100; 30 +50%.... от какво може да са породени и здравословни ли са

            Коментар


            • Зенит Агрохолдинг АД-София

             И аз искам да придобия от тия 20% - къде ги придобиват - копат ли ги ???


             Зенит Агрохолдинг АД-София
             Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета14:35

             на 7 септември 2017 година получихме уведомления за значително дялово участие /приложени към настоящето/ за : продажба на 70988 /седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем/ броя акции с право на глас от капитала на Зенит Агрохолдинг АД от Юнивърс трейд ООД; покупка на 23662 / двадесет и три хиляди шестстотин шестдесет и два / броя акции с право на глас от капитала на Зенит Агрохолдинг АД от Румен Валери Панайотов; покупка на 23664/ двадесет и три хиляди шестстотин шестдесет и четири / броя акции с право на глас от капитала на Зенит Агрохолдинг АД от Бистра Николова Илкова; покупка на 23662/ двадесет и три хиляди шестстотин шестдесет и два / броя акции с право на глас от капитала на Зенит Агрохолдинг АД от Величка Маринова Сахакян
             Прикачени файлове: Уведомление от Сахакян Уведомление от Илкова Уведомление Уведомление от Панайотов
            Working...
            X