много мислите
всички са надолу, очевидно е че няма никакви пресни новини тук, които биха могли да повлияят