от рано се гласят всички за Петъка, ама май избързаха с късите евро-долар...