Млад си още и не си научил, че един самолет може да седи вечно на земята, но във въздуха...