То хубаво си хортувате, ама си мисля...
Застраховка земетресение става за някоя...