не искаха да изкарат ена златна двойка, с 1000-1500 тираж примерно унция според мене че...